Arifex-pallettes

Spracovanie
a opracovanie dreva!

Arifex-tree

01

Piliarska výroba

02

Spracovanie a opracovanie dreva

03

Výroba paletových dosiek

04

Nákup reziva

05

Nákup drevnej guľatiny

Piliarska výroba

Drevo ťažíme priamo zo srdca Žitného ostrova. Spracovanie drevnej hmoty začíname jej triedením a následnou manipuláciou.

Spracovanie a opracovanie dreva

Naše služby začínajú porezom guľatiny, následne drevo vysušujeme a nakoniec z nich vyrábame paletové rezivo.

Výroba paletových dosiek

Našou finálnou službou je výroba paletových dosiek, ktoré ponúkame na predaj. Dosky sú vyrobené z kvalitného reziva, z čerstvého svetlého dreva.

Nákup reziva

Vykupujeme kvalitné rezivo na výrobu paletových dosiek bez akýchkoľvek nedostatkov, t.j. bez mechanického poškodenia, bez krivosti a poškodenia hmyzom. Iba I. triedu reziva, čerstvé svetlé drevo.

Nákup drevnej guľatiny

Taktiež vykupujeme kvalitnú guľatinu od predajcov drevnej hmoty v rámci SR.